д-р Десислава Ангелова

Родена в град Търговище през 1998г. Възпитаник на ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“. Завършва специалност Ветеринарна медицина Тракийски университет в град Стара Загора.

Професионалните му интереси са насочени в областта на :

  • Акушерство и Гинекология
  • Изкуствено осеменяване

Квалификации и Специализации

VetAcademy’s workshop ‘’Laboratory diagnostic’’КУРС

Многопрофилна Ветеринарна Клиника – Варна