д-р Ирина Стоянова

Родена в град Силистра през 1994 г. Тя е възпитаник на ПГПТ „Евлогий Георгиев“, град Силистра. Завършва специалност Ветеринарна медицина в Тракийски университет в град Стара Загора. В периода 2019-2021 е част от екипа на Обединена ветеринарна клиника, град Варна. Член е на Българската асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни.

Професионални насочености:

  • Ендоскопия
  • Обрана диагностика
  • Спешна медицина
  • Мекотъканна хирургия
  • Кардиология

 

Квалификации и Специализации

Въведение в ендоскопията теоретичен и практичен курс - БългарияКУРС

Лектори: д-р Събина Лучкова, доц. Диан Канъков, д-р Симеон Пачев, д-р Пламен Kьосев

VVC CONFERENCE 2022 - Варна, БългарияКОНФЕРЕНЦИЯ

Abdominal ultrasonography of dog and cat - София, БългарияСЕМИНАР

Лектор: Dimitris Ferlemis, DVM

Конгрес на Българската асоциация на ветериарните лекари ( BASAV ) - Варна, БългарияКОНГРЕС

Blood pressure – why it is important to be measured? - Варна, БългарияСЕМИНАР

Ветеринарна Медицина, Тракийски Университет - Стара Загора, БългарияМАГИСТРАТУРА

Многопрофилна Ветеринарна Клиника – Варна