д-р Митко Митев

Д-р Митко Митев, роден 1989г. в гр. Варна. Възпитаник e на III ПМГ “ Акд. Методи Попов“- гр. Варна с направление – География и Английски. През 2013г. Завършва Ветеринарна Медицина в Тракийски университет гр. Стара Загора. В периода 2013г. -2022г. работи в Обединена Ветеринарна Клиника гр. Варна. От Октомври 2022 е част от екипа на Многопрофилна Ветеринарна Клиника гр.Варна.

Професионалните му интереси са насочени в областта на :

  • Клинична неврология ( по тясно, диагностика и контрол на Епилепсия и. Епилептоидни състояния).
  • Неврохирургия.
  • Образна диагностика ( Рентген, Компютърен томограф, Ядрено магнитен резонанс).
  • Ендоскопия.
  • Минимално инвазивна лапароскопска хириргия.
  • Диетология.
  • Поведенческа медицина.

Квалификации и Специализации

BAVOT Orthopedics Basics Module-1 - София, БългарияКУРС

BSAVA - Манчестър, АнглияКОНГРЕС

Focus on neurology. The Neurological Cat - ОнлайнСЕМИНАР

Лектори: Simon Platt, Laurent Garosi

International Congress of neurology, neurosurgery, and behavioural medicine 4rd edition - ОнлайнКОНГРЕС

Online Neurology Symposium - ОнлайнКОНГРЕС

Top 10 Treatment Topics In Seizures with Dr Simon R. Platt - ОнлайнЛЕКЦИЯ

XIX BASAV Congress - Варна, БългарияКОНГРЕС

International Congress of neurology, neurosurgery, and behavioural medicine 3rd edition - Cluj Napoca, РумънияКОНГРЕС

Workshop Magnetic Resonance Imaging in Neurological Patient- Spinal and Cerebral Pathology Diagnostic - София, БългарияКОНГРЕС

VetFest Royal Canine - Пловдив, БългарияКОНГРЕС

AMVAC Congress - Синая, РумънияКОНГРЕС

Neurological Seminar Dr.Orit Chait DECVN - София, БългарияСЕМИНАР

XVIII BASAV Congress - Варна, БългарияКОНГРЕС

XVII BASAV Congress - Варна, БългарияКОНГРЕС

Workshop on Critically ill patients and differential diagnoses, different types of tube feeding - Варна, БългарияСЕМИНАР

Second Veterinary Neurology Conference - Букурещ, РумънияКОНФЕРЕНЦИЯ

Лектор: Dip. Dr. Laurent Garosi

XVI BASAV Congress - Варна, БългарияКОНГРЕС

XV BASAV Congress - Варна, БългарияКОНГРЕС

Многопрофилна Ветеринарна Клиника – Варна