д-р Вероника Василева

Д-р Вероника Василева е родена през 1994г. в гр. Варна. Завършва средното си образование в Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ гр. Варна, с профил испански език и биология. Пред 2019г., тя завършва Ветеринарна медицина в „Тракийски университет“ – гр. Стара Загора. Част от неините професионални интереси са:

  • Анестезия и контрол на болката;
  • Образна диагностика;
  • Вътрешни болести, в частност кардиология – вродени и придобити сърдечни патологии;
  • Мекотъканна хирургия;
  • Cat-friendly практики.

Квалификации и Специализации

OKEAN Echocardiography 1КУРС

Thoracic X-ray masterclassСЕМИНАР

Cardiología veterinariaКУРС

Конгрес на Българската асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни (BASAV) - Варна, БългарияКОНГРЕС

Soft tissue surgeryСЕМИНАР

Anaemia and blood transfusion in dogs and catsСЕМИНАР

Интензивен курс по ЕндокринологияКУРС

Abdominal ultrasonography of dog and catСЕМИНАР

Anaesthesia in small animals - Modul 2СЕМИНАР

Pathophysiology and nutritional solutions in urinary tract disease in dogs and cats”УЕБИНАР

Anaesthesia in small animals - Modul 1СЕМИНАР

Ветеринарен паразитологичен форумКОНГРЕС

Ортопедичен семинар на Българската асоциация по ветеринарна ортопедия и травматология (BAVOTСЕМИНАР

Многопрофилна Ветеринарна Клиника – Варна